9. joulukuuta 2016

Inflaation Vaikutus & Inflaation Verotus

Pitkällä tähtäimellä indeksirahastoihin sijoittaessani inflaatiolla on merkittävä vaikutus sijoitusteni ostovoimaan niitä joskus tulevaisuudessa realisoidessani. Havaintojeni mukaan inflaatiota ja sen vaikutusta sijoitustuottoihin käsitellään yleisesti ottaen melko vähäisesti. Seuraavassa olen pohtinut inflaation vaikutusta omiin sijoituksiini. 

En käsittele seuraavassa nyt siis sitä mistä inflaatio syntyy vaan niitä seurauksia, joita inflaatio minulle aiheuttaa käytännön tasolla. Tavalliselle kuluttajalle inflaatio tarkoittaa käytännössä kuluttajahintojen nousua. Näin ollen säästöjeni ostovoima pienenee ajan myötä inflaation verran. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana inflaatio on ollut Suomessa tyypillisesti 0-4% vuodessa. Tällä vuosituhannella kuluttajahinnat ovat nousseet keskimäärin 1,7% vuodessa. Euroopan keskuspankin tavoitteena on pyrkiä pitämään inflaatio keskipitkällä ajalla hieman alle 2%:ssa.


Vuosi Inflaatio
2000 3,4
2001 2,6
2002 1,6
2003 0,9
2004 0,2
2005 0,9
2006 1,6
2007 2,5
2008 4,1
2009 0,0
2010 1,2
2011 3,4
2012 2,8
2013 1,5
2014 1,0
2015 -0,2


Ikävä kyllä verottaja ei ota Suomessa inflaation vaikutusta huomioon luovutusvoittoveroa laskettaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ostaessani nyt rahasto-osuuksia esimerkiksi 500 eurolla ja myydessäni ne kymmenen vuoden päästä 1079€ hintaan (8% vuosituotto), maksan luovutusvoittoveroa kaikesta tekemästäni voitosta eli tässä tapauksessa 579€:sta, vaikka kymmenen vuoden aikana inflaatio on syönyt varallisuudestani 22% (1,02^10) 2% vuotuisella inflaatiolla laskettuna. Säästämäni 1079€ vastaakin nykyrahassa vain 886€:a.

Tein esimerkin vuoksi seuraavat laskutoimitukset miten inflaation verotus vaikuttaa käytännössä:

Myytyäni rahasto-osuuden minulle jää näin ollen 500€+579€*0,7=905€, josta maksan veroja 1079€-905€=174€. Yleinen hintataso on noussut keskimäärin 2,0% vuodessa, jonka vuoksi tuon 905€ ostovoima onkin kymmenen vuoden päästä enää 905€/1,02^10=743€ (2,0% inflaatiolla laskettuna). Mikäli verottaja ottaisi inflaation huomioon verotuksessa, tulisi ostovoiman heikentyminen ottaa huomioon ennen verotusta. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että minulta verotettaisiin tällöin (1079€/1,02^10-500€)*0,3=116€. Myymisen jälkeen minulle jäisi tällöin 1079€-116€=963€ eli nykyrahassa 790€.

Minkälaiseen vuosittaiseen tuotto-odotukseen minun tulisi päästä, jotta sijoitukseni voittaisivat inflaation ja sen vaikutukset? Jotta ostovoimani reaalisesti paranisi sijoitukseni myötä vuosittaisen pääoman tuoton tulisi voittaa inflaatio, inflaatiovero sekä sijoituksen vuosittaiset hallinnointikulut. Esimerkiksi 2,0% inflaatiolla laskettuna tämä tarkoittaa, että inflaatioveron osuudeksi muodostuu 2,0% / 0,70 -2,0% (luovutusvoittovero 30%) = 0,857%.

Vuoden pituisen sijoituksen kohdalla tämä tarkoittaa:
Inflaatio 2,00%
Inflaatiovero 0,86%
Sijoituksen hallinnointikulut, esim. rahastojeni kulut 0,14%
------------------------------
yhteensä 3,00% vuodessa

Toisin sanoen 2000-luvun keskimääräisellä inflaatiovauhdilla haluan, että sijoitukseni tuottavat keskimäärin vähintään noin 3,00% vuodessa, muuten inflaatio syö varallisuuttani. Tämän hetken matalalla korkotasolla tämä tarkoittaa, ettei minun kannata sijoittaa ylimääräistä varallisuuttani osakkeiden ulkopuolelle.Tämä edelleen tukee päätöstäni sijoittaa 100% uusista sijoituksistani osakkeisiin.


Kuva: Paul - Inflation & Gold